Witamy na stronach „Odonatrixa” biuletynu poświęconego ważkom i ich amatorom.

Zgodnie z decyzją Minister Nauki i Szolnictwa Wyższego z dnia 16. lipca 2009 r.,
Odonatrix został umieszczony na liście czasopism punktowanych MNiSW
z liczbą dwóch punktów za umieszczoną w nim publikację naukową.


WYDAWNICTWO MANTIS

Polityka prywatności