Przyroda Warmii i Mazur

"Natura. Przyroda Warmii i Mazur" jest kwartalnikiem i ukazuje się od stycznia 2006 r. Czasopismo jest bezpłatne, można otrzymać je w siedzibie redakcji a wersję elektroniczną pobrać z archiwum na naszej stronie. Na łamach "Natury" publikujemy różnorodne artykuły związane z przyrodą Warmii i Mazur - poświęcone botanice, zoologii, ekologii, ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, aktualnym wydarzeniom. Zachęcamy do nadsyłania własnych tekstów związanych z tą tematyką

Ostatni numer: kwiecień 2008


Wydawca:
Wydawnictwo MANTIS
Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmii i Mazur "Natura"

Finansowanie:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ISSN 1895-7331


Redakcja:
Andrzej S. Jadwiszczak (redaktor naczelny), tel. 89 523 84 14, 602 587 136
Marian Szymkiewicz (zastępca redaktora naczelnego), tel. 89 533 47 80

Rada programowa:
Marian Szymkiewicz (Przewodniczący), Zygmunt Gawron, Maria Mellin, Alicja Nowak, Tadeusz Ratyński, Alina Rodziewicz, Krzysztof Słowiński, Alicja Szarzyńska, Marian Tomoń, Lucjan Wołos


Adres Redakcji:
Muzeum Przyrody w Olsztynie
ul. Metalowa 8, 10-603 Olsztyn
andrzej.jadwiszczak@wydawnictwo-mantis.eu